Gebruiksvoorwaarden

 

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van TRVLR Content eveneropuit.be (hierna de ‘Website’). Het raadplegen van de Website houdt de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.
De Website is eigendom van Emma Verhaeghe, natuurlijk persoon, eenmanszaak handelend onder de commerciële naam, TRVLR Content, met zetel te Bommelstraat 2, 8377 Zuienkerke, en ingeschreven met ondernemingsnummer 0793.111.095, hierna ‘TRVLR Content’ genoemd.

Vragen omtrent de Website kunnen gericht worden aan Emma Verhaeghe,
– per e-mail : info@eveneropuit.be
– telefonisch : +32 484 70 45 67

TRVLR Content kan deze gebruiksvoorwaarden steeds aanpassen indien zij dit wenselijk acht. Het is daarom raadzaam de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan elk bezoek te raadplegen.

 

2. Gebruik

De Website is bestemd voor persoonlijk gebruik en voor recreatieve en informatieve doeleinden.
Het is onder geen beding toegelaten om delen of het geheel van de Website te reproduceren of anderszins na te maken.

Het is evenmin toegestaan om de software, de code of de technologie in de ruime zin van het woord die de inhoud en/of de rechten van de Website beschermd, te omzeilen of buiten werking te stellen.

 

3. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. TRVLR Content is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of webpagina’s. TRVLR Content adviseert om de gebruiksvoorwaarden, de cookiepolicy en het privacybeleid van deze derden na te lezen bij het bezoeken van deze websites of webpagina’s.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van TRVLR Content of derde partijen. Dit betekent dat onder meer – doch niet beperkt – de teksten, tekeningen, films, beelden, logo’s en andere bestanddelen beschermd zijn door het auteursrecht.

TRVLR Content draagt geen rechten over aan de gebruikers van haar Website.

TRVLR Content verleent aan haar gebruikers enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord de inhoud van de Website op te slaan, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of anderszins over te dragen aan derden.

 

5. Informatie op de website

De inhoud van de Website kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
TRVLR Content staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie. De informatie op de Website wordt gegeven zonder enige vorm van garantie. TRVLR Content kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolkomenheid of tekortkoming in de door haar gegeven informatie.

TRVLR Content is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen in de bestanden van de Website, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen of via de Website zouden verspreiden.

De inhoud van de informatie op de Website kan door TRVLR Content op elk ogenblik worden gewijzigd.

 

6. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan TRVLR Content in verband met de Website, met inbegrip van klachten, dienen via e-mail info@eveneropuit.be te verlopen.

TRVLR Content vraagt evenwel om alle vragen, opmerkingen of klachten steeds onderbouwd toe te lichten, teneinde TRVLR Content in staat te stellen hierop gemotiveerd te kunnen antwoorden.

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

Versie: februari 2024

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop